Home All Posts Certificarea Situatiilor Finaciare

Certificarea Situatiilor Finaciare


Accounting TM

Pe langa faptul ca intocmim situatii financiare semestriale si anuale oferim si serviciul de certificare a acestora.

In raport de cifra de afaceri a firmei clientului ce ni se adreseaza, la preturi convenabile intocmim si certificam situatii financiare anuale (bilant), precum si situatii financiare care sa reflecte datele financiare pe anumite perioade, la cerere.
Situatia financiara ce se prezinta asociatilor, actionarilor, precum si/sau altor persoane competente din cadrul firmei este indispensabila pentru intocmirea strategiilor de dezvoltare economica viitoare a persoanei juridice respective.
O situatie financiara trebuie sa fie o oglinda fidela a performantei agentului economic respectiv, motiv pentru care este obligatoriu ca ea sa fie realizata de catre profesionisti bine pregatiti teoretic si cu o vasta experienta in acest domeniu.
Pentru beneficiarii nostri, ce au in portofoliu mai multe firme, acordam reduceri de tarife la aceste servicii financiar-contabile, pe baza de negociere.
Obiectivul situatiilor financiare este acela de a oferi informatii exacte celor interesati despre pozitia, performanta in materie financiara (activele, pasivele, datoriile, capitalurile proprii si modificarile acestora, castiguri si pierderi) si situatia fluxurilor de trezorerie ale unei firme.
Datele incluse in aceste rapoarte sunt folositoare pentru conducerea societatii comerciale respective in luarea deciziilor economice de perspectiva.
In afara de forul de conducere al firmei, mai pot sa fie interesate de situatiile financiare, in anumite conditii, bine reglementate, chiar si alte persoane: angajati, diversi investitori, creditori financiari, furnizori ai firmei, beneficiari ai produselor si serviciilor entitatii economice respective, reprezentanti ai organelor de stat.
Oferim clientilor nostri pachete complete de situatii financiare compuse din:
• bilant;
• situatia veniturilor si cheltuielilor;
• situatia modificarilor survenite in capitalurile proprii cu diverse ocazii;
• situatia fluxurilor de trezorerie etc;

Minimum 6 characters