Home All Posts Servicii profesionale de contabilitate

Servicii profesionale de contabilitate

Contabilitate financiara si de Gestiune

• Organizarea și conducerea departamentului financiar;

• Consultantă privind organizarea și conducerea societății;

• Elaborarea procedurilor și normelor interne privind desfășurarea activității de bază și a activităților conexe;

• Consultanță privind organizarea contabilității financiare și de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;

• Asistență in vederea evitării dublei impuneri;

• Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare si circuitul acestora;

• inregistrari in ordine cronologica a tuturor documentelor primite de la client;

• Intocmirea balantei de verificare;

• Intocmirea tuturor jurnalelor ( registrul jurnal, registrul inventar, jurnale TVA, registrul de evidenta evidenta fiscala, registru de casa, jurnal de banca etc. );

• Contabilitate de gestiune si stocuri;

• Intocmirea tuturor declaratiilor fiscale si depunerea acestora;

• Intocmirea certificarea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale;

• Intocmirea dosarelor de TVA;

Minimum 6 characters